Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Klozapin - N05AH02
Fluoksetin - N06AB03

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av klozapin (30-80 %; inntil 5 ganger økning i kasuistsikker).

Interaksjonsmekanisme
Fluoksetin hemmer metabolismen av klozapin.

Dosetilpasning
Dosebehovet av klozapin vil hos noen pasienter være noe lavere, hos andre pasienter betydelig lavere, ved samtidig behandling med fluoksetin. Siden interaksjonsgrad vil variere mye, bør pasienten bør følges opp med vurdering av klinisk effekt, bivirkninger og serumkonsentrasjonsmålinger av klozapin og klozapindosen justeres ut fra dette.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Spina E, Avenoso A, Facciola G et al. Effect of fluoxetine on the plasma concentrations of clozapine and its major metabolites in patients with schizophrenia. Int Clin Psychopharmacol 1998; 13: 141–5.

Sloan D, O’Boyle J. Hypertension and increased serum clozapine associated with clozapine and fluoxetine in combination. Ir J Psychol Med 1977; 14: 149–51.

Sandson NB, Cozza KL, Armstrong SC et al. Clozapine case series. Psychosomatics 2007; 48: 170–5.