Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Ritonavir - Se substanser
Kolkisin - M04AC01

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av kolkisin (usikkert omfang).

Interaksjonsmekanisme
Ritonavir hemmer metabolismen av kolkisin, trolig via CYP3A4.

Dosetilpasning
Produsentene av preparater som inneholder ritonavir kontraindiserer kombinasjonen pga. potensielt stor og uforutsigbar effekt. Hvis midlene likevel må kombineres, vil dosebehovet av kolkisin være lavere. Interaksjonsgrad vil variere mye og pasienten bør i så fall følges opp nøye med tanke på bivirkninger/toksiske effekter av kolkisin.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Aciklovir og NSAID-preparater metaboliseres ikke i vesentlig grad via CYP3A4.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Viekirax

SPC Norvir