Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
20 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Anti-HIV-midler må unngås fra minst en måned før mobilisering av stamceller til minst 7 dager etter infusjon av Zynteglo.
Bør unngås Anti-HIV-midler må unngås fra minst en måned før mobilisering av stamceller til minst 7 dager etter infusjon av Zynteglo.
Forholdsregler bør tas Mulig nedsatt konsentrasjon av det antivirale midlet (vist for efavirenz og lopinaivr).
Forholdsregler bør tas Økt risikio for anemi.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av zidovudin (ca. 50 % i interaksjonsstudie)
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av terbinafin (kanskje rundt 50 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av terbinafin (kanskje rundt 50 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av terbinafin (kanskje rundt 50 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av terbinafin (kanskje rundt 50 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin). I tillegg kan eventuelt konsentrajonen av fenytoin enten øke eller bli redusert.
Forholdsregler bør tas Risiko for letargi (én kasusrapport) og muligens også nefrotoksisitet. Ingen problemer med kombinasjonen i større studier.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av zidovudin (opptil 2 ganger)
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av zidovudin (50-100 %)
Forholdsregler bør tas Økt benmargstoksisitet
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av zidovudin (i gjennomsnitt 80 %)
Forholdsregler bør tas Økt benmargstoksisitet
Forholdsregler bør tasGjelder bare ved bruk av høye doser trimetoprim (10-20 mg/kg kroppsvekt/døgn) i behandlingen av Pneumocystis jirovecii og liknende infeksjoner. Ingen tiltak nødvendig ved bruk av trimetoprim i vanlige doser ved for eksempel urinveisinfeksjoner.Økt konsentrasjon av lamivudin. En økning på 40-50 % er beskrevet ved en trimetoprimdosering på 160 mg/d. Ved bruk av høyere trimetoprimdoser kan trolig økningen bli langt større.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av zidovudin (30 %). Mulig økt risiko for granulocytopeni.
Ingen tiltak nødvendig Økt (inntil 30-40 %) eller redusert (inntil 20 %) konsentrasjon av zidovudin.
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av zidovudin (i gjennomsnitt 30 %).
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt konsentrasjon av zidovudin (35 %)