Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Ketokonazol - Se substanser
Darunavir - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Samtidig behadling med darunavir alene gir ingen endring i farmakokinetikken til ketokonazol; økt konsentrasjon av ketokonazol (ca. 2 ganger) ved samtidig behandling med darunavir/ritonavir. Økt konsentrasjon av darunavir ved samtidig behandling med ketokonazol (155%) og darunavir/ritonavir og ketokonazol (42%).

Interaksjonsmekanisme
Darunavir/ritonavir hemmer metabolisme av ketokonazol via CYP3A4, ketkonazol hemmer metabolismen av darunavir via CYP3A4

Dosetilpasning
Ved samtidig behandling med darunavir/ritonavir bør den daglige ketokonazoldosen ikke overstige 200 mg. Ingen dosejustering er nødvendig for darunavir/ritonavir.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-