Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
51 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngåsGjelder kun ved systemisk behandling med glukokortikoider i mer enn 2 uker; gjelder ikke ved substitusjonsbehandling eller lokalbehandling.Risiko for generalisert infeksjon ved bruk av levende, svekkede vaksiner. Som en tommelfingerregel kan man regne med at systemiske doser på mindre enn 20 mg prednisolon per dag ikke påvirker immunsystemet og derfor er forenlig med vaksinasjon også når steroidbehandlingen er gitt i over 2 uker. Imidlertid bør en individuell vurdering alltid gjøres.
Bør unngåsGjelder bare kronisk bruk av glukokortikoider; ikke akutt kortvarig bruk.Risiko for alvolig immunsuppresjon. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen til kladribin.
Bør unngåsGjelder ikke ved bruk av epikutantester (for eksempel TRUE-test). Gjelder ikke ved systemiske doser lavere enn 30 mg prednisolon per dag i under en uke (og tilsvarende) ved bruk av histamin som prikktest. Gjelder ikke ved lokalbehandling med glukokorikoider.Nedsatt eller opphevet effekt av histamin.
Bør unngåsGjelder kun ved systemisk behandling med glukokortikoider i farmakologiske doser; gjelder ikke ved substitusjonsbehandling eller lokalbehandling.Mulig nedsatt effekt av dinutuksimab.
Bør unngåsGjelder kun ved systemisk behandling med glukokortikoider i farmakologiske doser; gjelder ikke ved substitusjonsbehandling eller lokalbehandling.Økt risiko for achillestendinitt/achillesseneruptur. Risikoen var i en studie omtrent 3-4-doblet ved bruk av fluorkinoloner, omtrent 3-4-doblet ved bruk av glukokortikoider og omtrent 9-10-doblet ved bruk av kombinasjonen. Også andre sener kan rammes. Ifølge det europeiske legemiddelkontoret EMA bør samtidig bruk av fluorkinoloner og glukokortikoider unngås.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av metylprednisolon (gjennomsnittlig 30-70 % i interaksjonsstudier med ulike kraftige induktorer), økt risiko for terapisvikt.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av metylprednisolon (i størrelsesorden inntil 2-3 ganger økning kan forventes basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av metylprednisolon (gjennomsnittlig 30-70 % i interaksjonsstudier med ulike kraftige induktorer), økt risiko for terapisvikt.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av metylprednisolon (gjennomsnittlig 30-70 % i interaksjonsstudier med ulike kraftige induktorer), økt risiko for terapisvikt.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av metylprednisolon (anslagsvis fra 50 % økning til inntil en tredobling basert på studier med enzymhemmerne diltiazem, erytromycin og ketokonazol).
Forholdsregler bør tasGjelder ved dosering av flukonazol oftere enn en gang i uken, og ikke ved engangsbruk av flukonazol.Økt konsentrasjon av metylprednisolon.
Forholdsregler bør tasGjelder kun ved systemisk behandling med glukokortikoider i mer enn 2 uker med en dose på minst 20 mg predsnisolon per dag eller tilsvarende dosering av andre glukokortikoider (2 mg prednisolon per kg kroppsvekt per dag for barn); gjelder ikke ved substitusjonsbehandling eller lokalbehandling. Ved bruk av koronavaksine, se detaljer i FHIs vaksineveileder for koronavaksinasjon (lenke finnes blant referansene).Risiko for nedsatt vaksinerespons ved bruk av inaktiverte vaksiner/vaksiner med rensede antigener. Jo høyre glukokortikoiddosen er, jo større er risikoen for nedsatt vaksinerespons.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av metylprednisolon (fra i gjennomsnitt 50 % økning i en studie til mer enn en fordobling i en annen studie).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av metylprednisolon (i størrelsesorden 2-3 ganger økning kan forventes basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av metylprednisolon (gjennomsnittlig 30-70 % i interaksjonsstudier med ulike kraftige induktorer), økt risiko for terapisvikt.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av metylprednisolon (inntil 75 %).
Forholdsregler bør tas Teoretisk sett er det en risiko for redusert effekt av glukokortikoider ved samtidig behandling med mifepriston.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av metylprednisolon (anslagsvis 50-100 % økning basert på studier med de tilsvarende kraftige enzymhemmerne diltiazem og erytromycin).
Forholdsregler bør tas Pasienter med ACTH-mangel må få sin glukokortikoid-substitusjonsbehandling nøye justert for å unngå hemmende virkning på veksten. Veksthormon reduserer dessuten konverteringen fra kortison til kortisol, og kan avdekke tidligere uoppdaget sentral hypoadrenalisme eller gjøre lave substitusjonsdoser av glukokortikoider uvirksomme.
Forholdsregler bør tasGjelder kun ved systemisk behandling med glukokortikoider i farmakologiske doser; gjelder ikke ved substitusjonsbehandling eller lokalbehandling.Forverrelse av diabetes.
123