Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Tolterodin - G04BD07
Indinavir - J05AE02

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
Gjelder langsomme CYP2D6-metabolisører (ca. 7 % i befolkningen).

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av tolterodin (2 ganger basert på data med den kraftige hemmeren ketokonazol).

Interaksjonsmekanisme
Idinavir hemmer metabolismen av tolterodin via CYP3A4. For hemmeren ketokonazol er denne effekten er tydelig (i størrelsesorden en fordobling av tolterodinkonsentrasjonen) hos pasienter som mangler den alternative metaboliseringsveien CYP2D6.

Dosetilpasning
Anslagsvis 50 % reduksjon av tolterodindosen mens indinavirbehandlingen pågår.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-