Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
10 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av stiripentol (i størrelsesorden 60-70 % basert på data med andre enzyminduktorer).
Bør unngås Mulig nedsatt effekt av antiepileptika (vist i kasuistikker for valproat og fenytoin).
Bør unngåsBør ikke kombineres ved behandling av Dravets syndrom.Nedsatt konsentrasjon av stiripentol (60-70 % basert på data med andre enzyminduktorer).
Bør unngåsBør ikke kombineres ved behandling av Dravets syndrom.Økt konsentrasjon av fenytoin (2-5 ganger), nedsatt konsentrasjon av stiripentol (60-70 %).
Bør unngåsBør ikke kombineres ved behandling av Dravets syndrom.Økt konsentrasjon av karbamazepin (i størrelsesorden en fordobling eller mer), nedsatt konsentrasjon av stiripentol (60-70 % basert på data med andre enzyminduktorer).
Bør unngåsBør ikke kombineres ved behandling av Dravets syndrom.Økt konsentrasjon av fenobarbital (50-70 %), nedsatt konsentrasjon av stiripentol (60-70 %).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for sedasjon/CNS-despresjon , fremfor alt i kombinasjon med sederende antiepileptika. Større mengder etanol reduserer krampeterskelen.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av stiripentol (i størrelsesorden 60-70 % basert på data med andre enzyminduktorer).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av klobazam og den aktive metabolitten N-desmetylklobazam (fra 30-40 % og opp til en fordobling), økt konsentrasjon av stiripentol (20-30 %). De store forskjellene i effekt på klobazam og N-desmetylklobazam kan muligens avhenge av hvilket tredje antiepileptikum som eventuelt også er brukt.
Ingen tiltak nødvendig Det finnes ikke data som entydig viser av konsentrasjonen av valproat og/eller stiripentol påvirkes signifikant.