Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Warfarin - B01AA03
Dikloksacillin - J01CF01

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av warfarin (20-25 %), redusert INR. I en studie gikk den gjennomsnittlige INR-verdien ned fra 2,6 til 2,0 i løpet av de første to ukene medbehandling med dikloksacillin, og 61 % av pasientene fikk INR-verdier <2,0.

Interaksjonsmekanisme
Muligens induksjon av metabolismen av warfarin.

Dosetilpasning
Dosebehovet av warfarin vil være høyere i kombinasjon med dikloksacillin (rundt 20-30 % høyere warfarindoser kan være nødvendig). Pasienten bør følges opp med INR-målinger og warfarindosen tilpasses ut fra dette.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier og kasusrapporter

Kilder
Krstenansky PM, Jones WN, Garewal HS. Effect of dicloxacillin sodium on the hypoprothrombinemic response to warfarin sodium. Clin Pharm 1987; 6: 804–6.

Mailloux AT, Gidal BE, Sorkness CA. Potential interaction between warfarin and dicloxacillin. Ann Pharmacother 1996; 30: 1402–7.

Taylor AT, Pritchard DC, Goldstein AO et al. Continuation of warfarin-nafcillin interaction during dicloxacillin therapy. J Fam Pract 1994; 39: 182–5.

Lacey CS. Interaction of dicloxacillin with warfarin. Ann Pharmacother 2004; 38: 898.

Halvorsen S, Husebye T, Arnesen H. Prosthetic heart valve thrombosis during dicloxacillin therapy. Scand Cardiovasc J 1999; 33: 366–8.

Pottegård A, Henriksen DP, Madsen KG et al. Change in International Normalized Ratio among patients treated with dicloxacillin and vitamin K antagonists. JAMA 2015; 314: 296-7.