Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Dikloksacillin - J01CF01
Ciklosporin - L04AD01

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av ciklosporin (kanskje i størrelsesorden 40-60 % basert på indirekte data med andre induktorer).

Interaksjonsmekanisme
Dikloksacillin øker metabolismen av ciklosporin via CYP3A4.

Dosetilpasning
Pasienten bør følges opp svært nøye med tanke på nedsatt effekt av ciklosporin. Konsentrasjonen av ciklosporin bør monitoreres og ciklosporindosen justeres i forhold til dette. Det må forventes at en doseøkning av ciklosporin (kanskje på intil 50-100 %) vil være nødvendig, spesielt ved bruk av dikloksacillin i mer enn 7 dager.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-