Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Klopidogrel - B01AC04
Flukonazol - J02AC01

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
Gjelder ikke ved engangsbruk av flukonazol.

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av klopidogrels aktive metabolitt (20-30 % basert på studier med ketokonazol), nedsatt platehemmende effekt påvist (basert på data for ketokonazol) hos friske forsøkspersoner.

Interaksjonsmekanisme
Basert på data fra studier med ketokonazol og itrakonazol, vil flukonazol hemme metabolismen av klopidogrel til aktiv metabolitt via CYP2C19/CYP3A4. Effekten kan ses bort fra ved bruk av flukonazol i engangsdose.

Dosetilpasning
Kombinasjon av klopidogrel med et legemiddel som hemmer dannelse av aktiv metabolitt er lite hensiktsmessig og bør hvis mulig unngås.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Andre antimykotika av azoltype (itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol) forventens å interagere i enda større grad. Prasugrel ser ikke ut til å påvirkes av azolantimykotika og kan være et alternativ til klopidogrel.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
Farid NA, Payne CD, Small DS et al. Cytochrome P450 3A inhibition by ketoconazole affects prasugrel and clopidogrel pharmacokinetics and pharmacodynamics differently. Clin Pharmacol Ther 2007; 81: 735–41.

Suh J-W, Koo B-K, Zhang S-Y et al. Increased risk of atherothrombotic events associated with cytochrome P450 3A5 polymorphism in patients taking clopidogrel. CMAJ 2006; 174: 1715–22.