Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
75 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av digoksin (80-100 % i interaksjonsstudier, økning til det seksdobbelte er beskrevet i kasusrapporter). Trolig vil digoksinkonsentrajonen kunne øke gradvis over lang tid ved langtidsbehadnling med itrakokazol. Stor risiko for toksiske effekter av digoksin.
Bør unngås Økt konsentrasjon av digoksin (80-100 % i interaksjonsstudier med itrakonazol, økning til det seksdobbelte er beskrevet i kasusrapporter med itrakonazol). Trolig vil digoksinkonsentrajonen kunne øke gradvis over lang tid ved langtidsbehadnling med posakonazol. Risiko for toksiske effekter av digoksin.
Bør unngås Økt konsentrasjon av digoksin (80-100 % i interaksjonsstudier med itrakonazol, økning til det seksdobbelte er beskrevet i kasusrapporter med itrakonazol). Trolig vil digoksinkonsentrajonen kunne øke gradvis over lang tid ved langtidsbehadnling med ketokonazol. Stor risiko for toksiske effekter av digoksin.
Forholdsregler bør tasGjelder bare ved inntak av digoksin tabletter, ikke ved bruk av mikstur eller injeksjonsvæskeMulig nedsatt konsentrasjon av digoksin (inntil 40 % reduksjon er beskrevet, den største nedgangen er sett ved inntak av "langsomt oppløsbare" digoksintabletter).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av digoksin (basert på studier in vitro).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av digoksin (usikkert hvor stor økningen vil bli)
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av digitalisglykosider (vist for digoksin)
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroralt inntak.Nedsatt absorpsjon av digoksin (svært variabel effekt)
Forholdsregler bør tas Mulig nedsatt konsentrasjon av digoksin (motstridende data; betydelig reduksjon i enkelrapporter, en gjennomsnittlig reduksjon på 40 % i en studie; ingen endring i andre studier).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av digoksin (80 %).
Forholdsregler bør tasGjelder i hovedsak når digoksin gis peroralt.Økt konsentrasjon av digoksin (kanskje rundt en fordobling hos noen pasienter, langt mindre hos andre).
Forholdsregler bør tas Mulig økt konsentrasjon av digoksin
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av digoksin.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av digoksin (varierende grad ev påvirkning, fra svært beskjeden økning og inntil en fordobling i digoksinkonsentrasjonen er rapportert i kasusrapporter).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av digoksin (30 %).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsetrasjon av digoksin (40-50 %)
Forholdsregler bør tasGjelder ved bruk av høye doser protonpumpehemmere hos eldre pasienter.Økt konsentrasjon av digoksin. I systematiske studier har økningen i digoksinkonsentrasjonen være i størrelsesorden 10-20 %, noe som er uten praktisk betydning. Hos enkeltindivider har økningen vært høyere, rundt 30 %. En enkeltstående kasusrapport med en kraftig økning i digoksinkonsentrasjonen er rapportert.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av digoksin (i gjennomsnitt 30 %, men høyere i enkelttilfeller).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av digoksin (2-3 ganger).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av digoksin (50 %).
1234