Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Digoksin - C01AA05
Posakonazol - J02AC04

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av digoksin (80-100 % i interaksjonsstudier med itrakonazol, økning til det seksdobbelte er beskrevet i kasusrapporter med itrakonazol). Trolig vil digoksinkonsentrajonen kunne øke gradvis over lang tid ved langtidsbehadnling med posakonazol. Risiko for toksiske effekter av digoksin.

Interaksjonsmekanisme
Posakonazol hemmer utpumpingen av digoksin via p-glykoprotein i tarmvegg og nyretubuli.

Dosetilpasning
Kombinasjonen bør i utgangspunktet trolig unngås på grunn av forventet kraftig og uforutsigbar interaksjon. Dersom legemidlene likevel må kombineres, kan man, på bagrunn av data med itrakonazol, anta at dosebehovet av digoksin vil i utgangspunktet være 50 % lavere, eventuelt enda lavere, i kombinasjon med posakonazol. Dosebehovet av digoksin vil dessuten kunne bli gradvis lavere over lang tid. Interaksjonsgrad vil variere mye og pasienten bør følges klinisk med tanke på bivirkninger og med serumkonsentrasjonsmålinger av digoksin, og digoksindosen justeres ut fra dette.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Ketokonazol og itrakonazol hemmer p-glykoprotein i samme grad som posakonazol, mens vorikonazol og flukonazol trolig hemmer p-glykoprotein i langt mindre grad.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
Partanen J, Jalava K-M, Neuvonen PJ. Itraconazole increases serum digoxin concentration. Pharmacol Toxicol 1996; 79: 274–6.

Wagasugi H, Isizuka R, Koreeda N et al. Effect of itraconazole on digoxin clearance in patients with congestive heart failure. Yakugaku Zasshi 2000; 120: 807–11.

Jalava K-M, Partanen J, Neuvonen PJ. Itraconazole decreases renal clearance of digoxin. Ther Drug Monit 1997; 19: 609–13.

Alderman CP, Allcroft PD. Digoxin-itraconazole interaction: possible mechanisms. Ann Pharmacother 1997; 31: 438–40.

Kauffman CA, Bagnasco FA. Digoxin toxicity associated with itraconazole therapy. Clin Infect Dis. 1992; 15: 886-7.

Lempers VJC et al. Inhibitory potential of antifungal drugs on ATP-binding cassette transporters p-glycoprotein, MRP1 to MRP5, BCRP and BSEP. Antimicrob Agents Chemother 2016; 60: 3372-9.