Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Digoksin - C01AA05
Vorikonazol - J02AC03

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av digoksin (usikkert hvor stor økningen vil bli)

Interaksjonsmekanisme
Vorikonazol kan hemme utpumpingen av digoksin via p-glykoprotein i tarmvegg og nyretubuli. Vorikonazol er en svak hemmer av p-glykotprotein in vitro, slik at økningen i digoksinkonsentrasjon trolig vil være mindre enn ved samtidig bruk av ketokonazol, itrakonzol og posakonazol.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges klinisk med tanke på bivirkninger og med serumkonsentrasjonsmålinger av digitoksin, og digitoksindosen justeres ut fra dette.

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
Partanen J, Jalava K-M, Neuvonen PJ. Itraconazole increases serum digoxin concentration. Pharmacol Toxicol 1996; 79: 274–6.

Wagasugi H, Isizuka R, Koreeda N et al. Effect of itraconazole on digoxin clearance in patients with congestive heart failure. Yakugaku Zasshi 2000; 120: 807–11.

Jalava K-M, Partanen J, Neuvonen PJ. Itraconazole decreases renal clearance of digoxin. Ther Drug Monit 1997; 19: 609–13.

Alderman CP, Allcroft PD. Digoxin-itraconazole interaction: possible mechanisms. Ann Pharmacother 1997; 31: 438–40.

Kauffman CA, Bagnasco FA. Digoxin toxicity associated with itraconazole therapy. Clin Infect Dis. 1992; 15: 886-7.

Lempers VJC et al. Inhibitory potential of antifungal drugs on ATP-binding cassette transporters p-glycoprotein, MRP1 to MRP5, BCRP and BSEP. Antimicrob Agents Chemother 2016; 60: 3372-9.