Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Alfa glukosidasehemmere - A10BF
Digoksin - C01AA05

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Mulig nedsatt konsentrasjon av digoksin (motstridende data; betydelig reduksjon i enkelrapporter, en gjennomsnittlig reduksjon på 40 % i en studie; ingen endring i andre studier).

Interaksjonsmekanisme
Usikker mekanisme. Muligens hemmer akarbose absorpsjonen av digoksin fra mage/tarm-kanalen.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges opp med måling av serumkonsentrasjonen av digoksin og med tanke på eventuelt nedsatt effekt av digoksin.

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier og kasusrapporter

Kilder
Miura T, Ueno K, Tanaka K et al. Impairment of absorption of digoxin by acarbose. J Clin Pharmacol 1998; 38: 654–7.

Cohen E, Almog S, Staruvin D et al. Do therapeutic doses of acarbose alter the pharmacokinetics of digoxin? Isr Med Assoc J 2002; 4:772–5.

Serrano JS, Jiménez CM, Serrano MI et al. A possible interaction of potential clinical interest between digoxin and acarbose. Clin Pharmacol Ther 1996; 60: 589–92.

Ben-Ami H, Krivoy N, Nagachandran P et al. An interaction between digoxin and acarbose. Diabetes Care 1999; 22: 860–1.

Nagai Y, Hayakawa T, Abe T et al. Are there different effects of acarbose and voglibose on serum levels of digoxin in a diabetic patient with congestive heart failure? Diabetes Care 2000; 23: 1703.