Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
18 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Forholdsregler bør tasGjelder hos eldre/skrøpelige pasienter og ellers hos pasienter med allerede nedsatt eller med risiko for nedsatt nyrefuksjon.Nedsatt antihypertensiv effekt, økt risiko for nyresvikt og forverret hjertesvikt.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for dehydrering og hypotensjon.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av furosemid (2 ganger).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyponatremi.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for dehydrering og hypotensjon.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av furosemid (2 ganger).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for dehydrering og hypotensjon.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for dehydrering og hypotensjon.
Forholdsregler bør tasGjeder bare ibuprofen brukt til behandling av persisterende ductus arteriosus hos nyfødte (preparatet Pedea).Mulig økt risiko for nedsatt nyrefunksjon.
Forholdsregler bør tasGjelder peroralt inntak av furosemid, ikke parenteral bruk.Nedsatt absorpsjon av furosemid (opphevet diuretisk effekt i en kasuistikk).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av litium (10-30 % i interaksjonsstudier; mer i enkelte kasuistikker), økt risiko for bivirkninger (blant annet tørste, tremor, kvalme og diarè)
Forholdsregler bør tasGjelder hos eldre/skrøpelige pasienter og ellers hos pasienter med allerede nedsatt eller med risiko for nedsatt nyrefuksjon.Nedsatt antihypertensiv effekt, økt risiko for nyresvikt og forverret hjertesvikt.
Forholdsregler bør tas Økt effekt/toksisitet av digitalisglykosider.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for oto- og nefrotoksisitet er påvist i noen studier, men ikke i andre. En eventuelt økt oto- og nefrotoksisk effekt kan skyldes at furosemid kan øke konsentrasjonen av aminoglykosider (noe som også er påvist i noen studier, men ikke i andre).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hypokalemi (i en studie fikk 36 % hypokalemi ved behandling med kombinasjonen).
Ingen tiltak nødvendig Mulig risiko for blodtrykksfall ved samtidig inntak av alkohol. Jevnlig bruk av alkohol over tid kan føre til økt blodtrykk og motvirke den antihypertensive effekten av diuretika.
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av furosemid (kun 10 % økning av AUC, men 40-50 % økning av Cmax).
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt konsentrasjon av furosemid (gjennomsnittlig 30% i interaksjonsstudie).