Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

MAO-hemmere, type B - N04BD
Dobutamin - C01CA07

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Risiko for kraftig blodtrykksstigning. I preparatomtalen til selegilin angis alle sympatikomimetika kontraindisert, men det virker helt urimelig at direkte virkende symptatikomimetika skal ha kraftigere varselstekst på selegelin enn på uselektive og irreversible MAO-hemmere. I preparatomtalen til rasagilin angis det at kombinasjonen "ikke anbefales".

Interaksjonsmekanisme
Inaktiveringen av dobutamin hemmes av MAO-hemmeren.

Dosetilpasning
Dobutamin bør kun gis i svært lave doser til pasienter som bruker MAO-hemmere.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør overvåkes med tanke på blodtrykksstigning/takykardi og andre tegn til adrenerg/noradrenerg overstimulering.