Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Liksisenatid - A10BJ03
Paracetamol - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
Gjelder peroralt inntak av paracetamol.

Klinisk konsekvens
Forsinket absorpsjon av paracetamol når midlet tas 1-4 timer etter administrasjon av lisexenatid.

Interaksjonsmekanisme
Forsinket ventrikkeltømming er en forventet farmakologisk effekt av lixisenatid.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør gjøres oppmerksom på at det tar lengre tid enn vanlig (inntil 2 timer) før paracetamol virker når det inntas de første timene etter administrasjon av lixisenatid.

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
SPC Lyxumia