Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Etravirin - J05AG04
Dolutegravir - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
Gjelder hvis dolutegravir og etravirin kombineres uten at ritonavir-forsterket atazanavir, darunavir eller lopinavir inngår i kombinasjonen.

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av dolutegravir (70-80 %). Når ritonavir gis samtidig, påvirkes konsentrasjonen av dolutegravir langt mindre (for eksempel 25 % reduksjon sammen med darunavir/ritonavir og etravirin og 10 % økning sammen med lopinavir/ritonavir og etravirin).

Interaksjonsmekanisme
Etravirin øker metabolismen av dolutegravir via det glukuroniderende enzymet UGT1A1 og eventuelt også via CYP3A4.

Dosetilpasning
Kombinasjonen etravirin og dolutegravir kan brukes uten at doseendring er nødvendig hvis også ritonavir-forsterket atazanavir, darunavir eller lopinavir inngår i kombinasjonen.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
SPC Tivicay