Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
32 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt risiko for forhøyet intrakranielt trykk. Tilfeller med alvorlige komplikasjoner på grunn av trykkøkningen er beskrevet. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for acitretin.
Bør unngås Økt risiko for forhøyet intrakranielt trykk. Tilfeller med alvorlige komplikasjoner på grunn av trykkøkningen er beskrevet.
Bør unngåsGjelder kun peroral levende vaksine, ikke tyfoidvaksine for injeksjon. Gjelder ikke metenamin.Risiko for nedsatt vaksinerespons.
Bør unngås Økt risiko for fotosensitivitet.
Bør unngås Risiko for økt intrakranielt trykk.
Bør unngås Tetrasykliner bør ikke brukes de siste 14 dagene før injeksjon med kollagenase pga. mulig nedsatt effekt av kollagenase (indirekte data; kontraindisert i følge SPC for Xiapex).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av tetrasykliner (30-50 % i interaksjonsstudier)
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroralt inntak av sink og tetrasykliner.Nedsatt absorpsjon av tetracykliner (30-50 % for tetracyklin; trolig svært liten effekt på doksycyklin).
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av tetrasykliner (50-60% i interakjonsstudie)
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroralt inntak av magnesium og tetrasykliner.Nedsatt absoprsjon av tetrasykliner (90 % reduksjon for tetrasyklin, trolig langt mindre reduksjon for doksysyklin - basert på data med kalsium kanskje i størrelsesorden 20-30 % reduksjon for doksysyklin).
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av tetrasykliner.
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroralt bruk av tetrasykliner.Nedsatt absorpsjon av tetrasykliner.
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av tetrasykliner (50-60% i interakjonsstudie med kolestipol)
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av tetrasykliner
Forholdsregler bør tasGjelder ved store alkoholinntak over tid.Nedsatt konsentrasjon av doksysyklin (konsentrajonen synker under vanlig aksepterte MIC-verdier ved vanlig dosering av doksysyklin). Ingen effekt på doksysyklinkonsentrasjonen ved inntak av alkohol hos ikke-alkoholikere.
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av tetrasykliner
Forholdsregler bør tasGjelder bare ved peroralt inntak av kalsium og tetrasykliner.Nedsatt absorpsjon av tetrasykliner (25 % for doksysyklin; 70-100 % for andre).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av doksycyklin, konsentrasjonen faller under vanlige MIC-verdier store deler av døgnet.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av doksycyklin, konsentrasjonen faller under vanlige MIC-verdier store deler av døgnet.
Forholdsregler bør tasGjelder bare ved inntak av perorale tetrasykliner, ikke ved intravenøs administrasjon.Nedsatt absorpsjon av tetrasykliner.
12