Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
83 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngåsGjelder ikke klasse IB-antiarytmika som lidokain og meksiletin, og heller ikke klasse IC-antiarytmikumet propafenon.Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG. Kontraindisert i SPC for Dridol.
Bør unngås Økt konsentrasjon av dabigatran (2-3 ganger). Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for dabigatran.
Bør unngåsGjelder ikke klasse IB-antiarytmika som lidokain og meksiletin, og heller ikke klasse IC-antiarytmikumet propafenon.Økt risiko for alvorlige arytmier. Kombinasjonen er kontraindisert i preparomtalen for citalopram.
Bør unngås Økt risiko for alvorlige arytmier.
Bør unngås Økt konsentrasjon av fidaksomicin.
Bør unngås Økt risiko for alvorlige arytmier
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av drondaron. Basert på data fra andre kraftige induktorer av metabolismen av dronedaron må man regne med at konsentrasjonen av dronedaron kan synke med i størrelsesorden 80 %.
Bør unngås Økt konsentrasjon av dronedaron (2-3 ganger).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av dronedaron (80 %).
Bør unngåsGjelder ikke klasse IB-antiarytmika som lidokain og meksiletin, og heller ikke klasse IC-antiarytmikumet propafenon.Økt risiko for alvorlige arytmier. Kombinasjonen er kontraindisert i preparomtalen for escitalopram.
Bør unngås Økt risiko for alvorlige arytmier og myokarddepresjon.
Bør unngås Økt risiko for alvorlige arytmier.
Bør unngås Økt konsentrasjon av glekaprevir/pibrentasvir.
Bør unngås Økt risiko for alvorlige aytmier.
Bør unngås Økt risiko for alvorlige aytmier.
Bør unngås Økt risiko for torsade de pointes-arytmier ved bradykardi utløst av siponimod.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av dronedaron (i størrelsesorden 80 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifamipcin).
Bør unngås Økt konsentrasjon av dronadaron (usikkert omfang, men trolig betydeligg).
Bør unngåsGjelder ikke klasse IB-antiarytmika som lidokain og meksiletin, og heller ikke klasse IC-antiarytmikumet propafenon.Økt risiko for alvorlige arytmier.
Bør unngås Økt konsentrasjon av idelalisib og muligens også av dronedaon (usikkert hvor stor effekten vil bli).
12345