Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Vaksiner, inaktiverte - Se substanser
Immunsuppressive midler - L04

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
Ved bruk av koronavaksine, se detaljer i FHIs vaksineveileder for koronavaksinasjon (lenke finnes blant referansene). Interaksjonen gjelder ikke darvadstrocel. For zilukoplan, se preparatomtalen.

Klinisk konsekvens
Risiko for nedsatt vaksinerespons ved bruk av inaktiverte vaksiner/vaksiner med rensede antigener.

Interaksjonsmekanisme
En direkte effekt av pasientens immunsuppresjon.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
Ved bruk av et immunsuppresivt middel som gis med lang tids intervall mellom dosene, vil immunresponsen på vaksinen ideelt sett være best når det nærmer seg tid for neste dose av det immunsuppresivt middelet. Likevel vil fordelen med å få gitt vaksinen tidlig i mange tilfeller være større enn å måtte vente. Det kan eventuelt vurderes om neste dose av det immunsuppresive middelet kan utsettes for å optimalisere immunresponsen på vaksinen.

Monitorering
Følg opp med måling av antistoffer mot aktuelle agens hvis mulig og vurder revaksinasjon ved lave titere.