Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
39 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av duloksetin, økt risiko for bivirkninger. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Cymbalta.
Bør unngås Økt konsentrasjon av sertindol, økt risiko for alvorlige arytmier.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av duloksetin, likevel risiko for serotonergt syndrom.
Bør unngås Risiko for alvorlig CNS-toksisitet.
Bør unngås Økt risiko for serotonergt syndrom.
Bør unngås Risiko for serotonergt syndrom.
Bør unngås Økt konsentrasjon av duloksetin (gjennomsnittlig 6 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Cymbalta.
Bør unngås Økt risiko for serotonergt syndrom gjennom farmakodynamisk interaksjon
Bør unngåsKan kombineres hvis det er påkrevet og pasienten overvåkes.Økt risiko for serotonergt syndrom.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for bivirkninger, inklusive serotonergt syndrom.
Forholdsregler bør tas Økt blødningsrisiko.
Forholdsregler bør tas Mulig økt risiko for serotonergt syndrom.
Forholdsregler bør tas Risiko for serotonergt syndrom.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av eliglustat (4 ganger basert på informasjon i preparatomtalen av uklar opprinnelse).
Forholdsregler bør tas Økt kosentrasjon av duloksetin (usikkert omfang, 2-3 ganger økning vist for CYP1A2-substratet koffein).
Forholdsregler bør tas Økt kosentrasjon av duloksetin (usikkert omfang, ca. 3 ganger økning vist for CYP1A2-substratet koffein).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyponaremi
Forholdsregler bør tas Økt konsentrajon av dapoksetin (2 ganger for summen av dapoksetin og den akitive metabolitten desmetyldapoksetin ved kombinasjon med CYP2D6-hemmeren fluoksetin).
Forholdsregler bør tasGjelder i forbindelse med røykestoppNedsatt konsentrasjon av duloksetin (30-50 %) hos røykere sammenliknet med hos ikke-røykere. Økt konsentrasjon av duloksetin (50-100 %) ved røykestopp.
Forholdsregler bør tasGjelder i forbindelse med røykestopp. Det er effekten av å slutte å røyke som gir interaksjonen og ikke behandlingen med røykavvenningspreparatet.Økt konsentrasjon av duloksetin (50-100 %) ved røykestopp.
12