Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Venlafaksin - N06AX16
Duloksetin - N06AX21

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av venlafaksin, nedsatt konsentrasjon av aktiv metabolitt (ca. 20-40 % økning i totalkonsentrasjonen basert på indirekte data). Økt risiko for serotonerge bivirkninger. Kombinasjonen er ikke rasjonell farmakolgisk sett.

Interaksjonsmekanisme
Duloksetin hemmer metabolismen av venlafaksin via CYP2D6. Additive farmakodynamiske effekter.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Kombinasjonen er ikke rasjonell fra et farmakologisk synspunkt. Det vil være bedre å øke dosen av et av midlene under nøye kontroll, evnetuelt å velge andre kombinasjoner av antidepressive midler.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
Lessard E, et al. Influence of CYP2D6 activity on the disposition and cardiovascular toxicity of the antidepressant agent venlafaxine in humans. Pharmacogenetics 1999;9:435-43

Shams ME, et al. CYP2D6 polymorphism and clinical effect of the antidepressant venlafaxine. J Clin Pharm Ther 2006;31:493-502

Whyte EM, et al. CYP2D6 genotype and venlafaxine-XR concentrations in depressed elderly. Int J Geriatr Psychiatry 2006;21:542-9

Kringen MK et al. The Influence of Combined CYP2D6 and CYP2C19 Genotypes on Venlafaxine and O-Desmethylvenlafaxine Concentrations in a Large Patient Cohort. J Clin Paychopharmacol 2020; 40: 137-44.