Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Duloksetin - N06AX21
Tramadol - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av aktiv metabolitt av tramadol, økt risiko for terapisvikt (manglende smertedempning). Samtidig økt risiko for serotonergt syndrom gjennom farmakodynamisk interaksjon

Interaksjonsmekanisme
Duloksetin hemmer metabolisme av tramadol til aktiv metabolitt via CYP2D6. I tillegg øker begge legemidlene serotonerg aktivitet

Dosetilpasning
Kombinasjon av tramadol med et legemiddel som hemmer dannelse av aktiv metabolitt er lite hensiktsmessig og bør generelt unngås. Doseøkning kan ikke anbefales på grunn av farmakodynamisk interaksjon mellom serotonergt aktiv modersubstans (tramadol) og duloksetin

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Mianserin, mirtazapin, nortriptylin og reboksetin hemmer ikke CYP2D6 og er antidepressiva uten typisk serotonerg aktivitet, men dokumentasjon og indikasjonsområde kan skille seg fra duloksetin. Venlafaksin har samme farmakodynamiske profil som duloksetin, men er uten relevant hemming av CYP2D6, og kan eventuelt komineres med tramadol med forsiktighet (lave doser, langsom opptrapping).

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Cymbalta

Skinner MH, et al. Duloxetine is both an inhibitor and a substrate of cytochrome P4502D6 in healthy volunteers. Clin Pharmacol Ther 2003;73:170-7

Laugesen S, et al. Paroxetine, a cytochrome P450 2D6 inhibitor, diminishes the stereoselective O-demethylation and reduces the hypoalgesic effect of tramadol. Clin Pharmacol Ther 2005;77:312-23

Patroneva A et al. An assessment of drug-drug interactions: the effect of desvenlafaxine and duloxetine on the pharmacokinetics of the CYP2D6 probe desipramine in healthy subjects. Drug Metab Disposis 2008;36:2484-91

Pedersen RS et al. Enantioselective pharmacokinetics of tramadol in CYP2D6 extensive and poor metabolizers. Eur J Clin Pharmacol 2006;62:513-21