Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Fluvoksamin - N06AB08
Duloksetin - N06AX21

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av duloksetin (gjennomsnittlig 6 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Cymbalta.

Interaksjonsmekanisme
Fluvoksamin hemmer metabolismen av duloksetin via CYP1A2.

Dosetilpasning
Kombinasjonen er kontraindisert i produktinformasjon/SPC til duloksetin (Cymbalta) og bør generelt unngås på grunn av kraftig interaksjon og stor variasjon i interaksjonsgrad. Dersom legemidlene likevel kombineres, kan dosen av duloksetin forsøksvis reduseres under nøye klinisk oppfølging, inkl. serumkonsentrasjonsmåling

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Citalopram, escitalopram og sertralin hemmer ikke CYP1A2 i relevant grad

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
SPC Cymbalta

Lobo ED et al. In vitro and in vivo evaluations of cytochrome P450 1A2 interactions with duloxetine. Clin Pharmacokinet 2008;47:191-202