Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
35 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av dutasterid (60-100 % basert på stuider med andre CYP3A4-hemmere).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av dutasterid.
Forholdsregler bør tasGjelder bare tabletter/kapsler med umiddelbar frisetting, ikke depottabletter/-kapsler eller tabletter/kasplser med modifisert frisetting (som de fleste preparatene på markedet i dag har).Økt risiko for (ortostatisk) hypotensjon.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av dutasterid.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av dutasterid.
Forholdsregler bør tas Gjensidig nedsatt effekt.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av dutasterid.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av dutasterid.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av dutasterid (usikker effekt, inntil 30-40 % lavere basert på data fra andre enzyminduktorer).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av tamsulosin (usikkert omfang).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av tamsulosin (2-3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av dutasterid.
Forholdsregler bør tasGjelder bare tabletter/kapsler med umiddelbar frisetting, ikke depottabletter/-kapsler eller tabletter/kasplser med modifisert frisetting (som de fleste preparatene på markedet i dag har).Økt risiko for (ortostatisk) hypotensjon.
Forholdsregler bør tasGjelder bare tabletter/kapsler med umiddelbar frisetting, ikke depottabletter/-kapsler eller tabletter/kasplser med modifisert frisetting (som de fleste preparatene på markedet i dag har).Økt risiko for (ortostatisk) hypotensjon.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av dutasteid (usikkert omfang).
Forholdsregler bør tasGjelder bare når testosteron gis peroralt.Økt konsentrasjon av testosteron etter peroral administrasjon (50 % til 3 ganger avhengig av dutasteriddosen).
Forholdsregler bør tas Gjensidig nedsatt effekt.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av tamsulosin (2-3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av dutasterid (ukjent omfang). Også rifapentin og rifabutin vil kunne redusere konsentrasjonen noe, men i mindre grad enn rifampicin.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av tamsulosin (2-3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
12