Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Jern (perorale preparater) - Se substanser
Ofloksacin - J01MA01

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
Gjelder ved peroral bruk av ofloksacin.

Klinisk konsekvens
Nedsatt absorpsjon av ofloksacin (10-40 % i ulike studier).

Interaksjonsmekanisme
Polyvalente kationer som jern danner tungtløselige chelater med ofloksacin, noe som reduserer absorpsjonen av sistnevnte.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
Bør tas med minst 2-3 timers mellomrom.

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Andre kinoloner får sin absorpsjon redusert i enda større grad enn ofloksacin ved inntak sammen med jern. Unntak: Lomefloksacins absorpsjon reduseres i svært liten grad.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Lehto P, Kivistö KT, Neuvonen PJ. The effect of ferrous sulphate on the absorption of norfloxacin, ciprofloxacin and ofloxacin. Br J Clin Pharmacol 1994; 37: 82–5.

Kara M, Hasinoff BB, McKay DW et al. Clinical and chemical interactions between iron preparations and ciprofloxacin. Br J Clin Pharmacol 1991; 31: 257–61.

Polk RE, Healy DP, Sahai J et al. Effect of ferrous sulfate and multivitamins with zinc on absorption of ciprofloxacin in normal volunteers. Antimicrob Agents Chemother 1989; 33: 1841–4.

Le Pennec MP, Kitzis MD, Terdjman M et al. Possible interaction of ciprofloxacin with ferrous sulphate. J Antimicrob Chemother 1990; 25: 184–5.