Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Jern (perorale preparater) - Se substanser
Tetrasykliner - J01A

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
Gjelder ved peroral bruk av tetrasykliner. Ved parenteral bruk av tetrasykliner kan det imidlertid heller ikke utelukkes at det forekommer en interaksjon, siden tetrayklinenes enterohepatiske resirkulasjon også kan hemmes, slik det er vist for doksyskylin (som i størst utstrekning er gjenstand for dette).

Klinisk konsekvens
Gjensidig nedsatt absorpsjon (60-80 % reduksjon for jern. For tetrasykliner er ulike verdier rapportert avhengig av spesifikt preparat: 80-90 % reduksjon for doksysyklin, 50-60 % reduksjon for oksytetrasyklin, 30-90 % for tetrasyklin avhengig av type jernsalt).

Interaksjonsmekanisme
Polyvalente kationer som jern danner tungtløselige chelater med tetrasykliner, noe som reduserer absorpsjonen av jern og tetrasykliner (og evt. reabrorpsjonen av tetrasykliner) fra tarm.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
For tetrasyklin er det vist at det er tilstrekkelig for normal absorpsjon at preparatene tas med minst 3 timers mellomrom. For doksysyklin er det ikke tilstrekkelig å separere inntak, for selv om det går 11-12 timer mellom dosene, synker nivåene av doksysyklin i plasma. Dette skyldes at doksysyklins enterohepatiske resirkulasjon hemmes. Av samme grunn vil det skje en interaksjon om doksysyklin gis intravenøst, så lenge jernpreparatet gis peroralt.

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Doksysyklin bør ikke kombineres med peroralt jern i det hele tatt. Tetrasyklin er et alternativ, forusatt at inntaket av tetrasyklin og jern skjer med minst 3 timers mellomrom.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Heinrich HC, Oppitz KH, Gabbe EE. Inhibition of iron absorption in man by tetracycline (Hemmung der Eisenabsorption beim Menschen durch Tetracyclin). Klin Wochenschr 1974; 52: 493–8.

Heinrich HC, Oppitz KH. Tetracycline inhibits iron absorption in man. Naturwissenschaften 1973; 60: 524–5.

Neuvonen PJ, Turakka H. Inhibitory effect of various iron salts on the absorption of tetracycline in man. Eur J Clin Pharmacol 1974; 7: 357–60.

Neuvonen PJ, Gothoni G, Hackman R et al. Interference of iron with the absorption of tetracyclines in man. BMJ 1970; 4: 532–4.

Leyden JJ. Absorption of minocycline hydrochloride and tetracycline hydrochloride. Effect of food, milk, and iron. J Am Acad Dermatol 1985; 12: 308–12.

Gothoni G, Neuvonen PJ, Mattila M et al. Iron-tetracycline interaction: effect of time interval between the drugs. Acta Med Scand 1972; 191: 409–11.

Neuvonen PJ, Penttilä O. Effect of oral ferrous sulphate on the half-life of doxycycline in man. Eur J Clin Pharmacol 1974; 7: 361–3.

Venho VMK, Salonen RO, Mattila MJ. Modification of the pharmacokinetics of doxycycline in man by ferrous sulphate or charcoal. Eur J Clin Pharmacol 1978; 14: 277–80.