Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Jern (perorale preparater) - Se substanser
Bisfosfonater (perorale) - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
Gjelder ved peroral bruk av bisfosfonater.

Klinisk konsekvens
Nedsatt absorpsjon av bisfosfonater (basert på studier med andre polyvalente kationer enn jern, ikke minst kalsium).

Interaksjonsmekanisme
Polyvalente kationer som jern danner tungtløselige chelater med bisfosfonater, noe som reduserer absorpsjonen.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
Der er anbefalt at alendronat og risedronat bør tas minst 30 minutter før andre legemidler, klodronat bør tas minst 1 time før eller 2 timer etter de andre legemidlene, etidronat bør tas to timer før eller to timer etter de andre legemidlene, mens ibandronat bør tas minst 30 minutter før eller 6 timer etter de andre legemidlene. Det er usikkert om disse forskjellene i anbefalinger er klinisk viktige og reelle, eller om de kun skyldes ulike grader av forsiktighet hos de ulike bisfosfonatprodusentene.

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Fosamax

SPC Risedronat

SPC Bonefos

SPC Didronate

SPC Bondronat