Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Tadalafil - G04BE08
Alfablokkere - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
Gjelder bare tabletter/kapsler med umiddelbar frisetting, ikke depottabletter/-kapsler eller tabletter/kasplser med modifisert frisetting (som de fleste preparatene på markedet i dag har).

Klinisk konsekvens
Økt risiko for (ortostatisk) hypotensjon.

Interaksjonsmekanisme
-

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør informeres om risikoen for (ortostatisk) hypotensjon og om forholdsregler som bør tas i forbindelse med dette ved inntak av fosfodiesterasehemme.

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Zusman RM, Prisant LM, Brown MJ. Effect of sildenafil citrate on blood pressure and heart rate in men with erectile dysfunction taking concomitant antihypertensive medication. J Hypertens 2000; 18: 1865–9.

Kloner RA, Jackson G, Emmick JT et al. Interaction between the phosphodiesterase 5 inhibitor, tadalafil and 2 a-blockers, doxazosin and tamsulosin in healthy normotensive men. J Urol 2004; 172: 1935–40.

Guillaume M, Lonsdale F, Darstein C et al. Hemodynamic interaction between a daily dosed phosphodiesterase 5 inhibitor, tadalafil, and the a-adrenergic blockers, doxazosin and tamsulosin, in middle-aged healthy male subjects. J Clin Pharmacol 2007; 47: 1303–10.

Pomara G, Morelli G, Pomara S et al. Cardiovascular parameter changes in patients with erectile dysfunction using pde-5 inhibitors: a study with sildenafil and vardenafil. J Androl 2004; 25: 625–9.