Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Tamsulosin - Se substanser
Itrakonazol - J02AC02

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av tamsulosin (2-3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).

Interaksjonsmekanisme
Itrakonazol hemmer metabolismen av tamsulosin via CYP3A4.

Dosetilpasning
Produsenten av itrakonazol anbefaler at kombinasjonen generelt bør unngås, og det vil i mange situasjoner være det enkleste å seponere tamsulosin mens behandlingen med itrakonazol pågår. Dersom legemidlene likevel kombineres, bør dosen av tamsulosin reduseres til halvparten til en tredjedel, under nøye klinisk oppfølging. På grunn av lang halveringstid for itrakonazol kan interaksjonen vedvare i 1-2 uker etter avsluttet behandling med itrakonazol.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges opp med tanke på bivirkninger av tamsulosin og dosen justeres ytterligere etter dette.