Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
24 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av ebastins aktive metabolitt karebastin (ca. 85 % i interaksjonsstudie).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av ebastins aktive metabolitt karebastin (ca 85 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Bør unngåsI forbindelse med allergiutredning gjelder interaksjonen bare ved bruk av hudprikktester (for eksempel Soluprick) og ikke ved bruk av epikutantester (for eksempel TRUE-test).Nedsatt eller opphevet effekt av histamin.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av ebastins aktive metabolitt (karebastin) (gjennomsnittlig 2-3 ganger i interaksjonsstudie (SPC)).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av ebastin
Forholdsregler bør tasDoseendring kan være påkrevet hos pasienter med lang QT-tidØkt konsentrasjon av ebastins aktive metabolitt (karebastin) (ca. 1,5 ganger i interaksjonsstudie).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av ebastin
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av ebastin
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av ebastins aktive metabolitt karebastin (kanskje 50-70 % basert på data med andre enzyminduktorer).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av ebastin
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av ebastin
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av ebastin
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av ebastins aktive metabolitt (karebastin).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av ebastins aktive metabolitt (karebastin) (ca. 3 ganger i interaksjonsstudie).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av ebastins aktive metabolitt (karebastin).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av ebastins aktive metabolitt (karebastin).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av ebastins aktive metabolitt (karebastin).
Forholdsregler bør tasGjelder ved dosering av flukonazol oftere enn en gang i uken, og ikke ved engangsbruk av flukonazol.Økt konsentrasjon av ebastins aktive metabolitt (karebastin).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av ebastin
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av ebastins aktive metabolitt (karebastin).
12