Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Metotreksat - Se substanser
Sulfametoksazol - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt risiko for metotreksatbivirkninger (pancytopeni; redusert nydannelse av blodceller/plater) gjennom kombinert farmakokinetisk/farmakodynamisk interaksjon

Interaksjonsmekanisme
Sulfametoksazol hemmer renal ekskresjon av metotreksat (økt serumkonsentrasjon). I tillegg er trimetoprim en folatantagonist som kan potensere effekten av metotreksat

Dosetilpasning
Kombinasjonen bør generelt unngås på grunn av økt risiko for benmargsdepresjon. Dersom legemidlene likevel må kombineres, kan dosen av metotreksat forsøksvis reduseres under nøye klinisk oppfølging, inkludert monitorering av blodverdier

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Ved urinveisinfeksjoner: For eksempel aminopenicilliner eller nitrofurantoin.

Kildegrunnlag
Kasusrapporter

Kilder
Thomas MH, et al. Methotrexate toxicity in a patient receiving trimethoprim-sulfamethoxazole. J Rheumatol 1986;13:440-1

Frain JB. Methotrexate toxicity in a patient receiving trimethoprim-sulfamethoxazole. J Rheumatol 1987;14:176-7

Ng HW, et al. Near fatal drug interactions with methotrexate given for psoriasis. Br Med J (Clin Res Ed) 1987;295:752-3

Thomas DR, et al. Pancytopenia induced by the interaction between methotrexate and trimethoprim-sulfamethoxazole. J Am Acad Dermatol 1987;17:1055-6

Jeurissen ME, et al. Pancytopenia and methotrexate with trimethoprim-sulfamethoxazole. Ann Intern Med 1989;111:261

Maricic M, et al. Megaloblastic pancytopenia in a patient receiving concurrent methotrexate and trimethoprim-sulfamethoxazole treatment. Arthritis Rheum 1986;29:133-5

Govert JA, et al. Pancytopenia from using trimethoprim and methotrexate. Ann Intern Med 1992;117:877-8

Bartha P, et al. [Fatal pancytopenia and methotrexate-trimethoprim-sulfamethoxazole interaction]. Harefuah 2004;143:398-400

Spigset O, Messner T. [Suppression of bone marrow after drug interaction]. Lakartidningen 1993;90:2138-40

Ferrazzini G, et al. Interaction between trimethoprim-sulfamethoxazole and methotrexate in children with leukemia. J Pediatr 1990;117:823-6