Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Metotreksat - Se substanser
Probenecid - M04AB01

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt serumkonsentrasjon av metotreksat, økt risiko for bivirkninger (pancytopeni; redusert nydannelse av blodceller/plater)

Interaksjonsmekanisme
Hemmet renal ekskresjon av metotreksat og aktive metabolitter.

Dosetilpasning
Kombinasjonen bør generelt unngås på grunn av økt risiko for benmargsdepresjon. Dersom legemidlene likevel må kombineres, kan dosen av metotreksat forsøksvis reduseres under nøye klinisk oppfølging, inkludert monitorering av blodverdier

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Avhengig av indikasjon. Obs at NSAIDs også kan interagere med metotreksat.

Kildegrunnlag
Kasusrapporter

Kilder
Basin KS, et al. Severe pancytopenia in a patient taking low dose methotrexate and probenecid. J Rheumatol 1991;18:609-10

Aherne GW, et al. Prolongation and enhancement of serum methotrexate concentrations by probenecid. Br Med J 1978;1:1097-9

Howell SB, et al. Effect of probenecid on cerebrospinal fluid methotrexate kinetics. Clin Pharmacol Ther 1979;26:641-6

Lilly MB, et al. Clinical pharmacology of oral intermediate-dose methotrexate with or without probenecid. Cancer Chemother Pharmacol 1985;15:220-2

Bourke RS, et al. Inhibition of renal tubular transport of methotrexate by probenecid. Cancer Res 1975;35:110-6

Kates RE, et al. Increased methotrexate toxicity due to concurrent probenecid administration. Biochem Pharmacol 1976;25:1485-8