Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Retinoider til behandling av psoriasis - D05BB
Metotreksat - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt risiko for leverbivirkninger (alvorlig toksisk hepatitt beskrevet i flere kasusrapporter). Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for acitretin, mens det i preparatomtalen for metotreksat angis at pasientene må overvåkes med tanke på kliniske symptomer og tegn på levertoksisitet.

Interaksjonsmekanisme
Årsaken er mest trolig farmakodynamisk (additiv levertoksisitet), men det kan også eventuelt være en farmakokinetisk komponent (delvis forhøyet konsentrasjon av metotreksat er påvist i en studie).

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Hvis kombinasjonen ikke kan unngås, må pasientene bør følges opp ekstra nøye med tanke på levertoksisitet, bl.a. med hyppige målinger av leverenzymverdiene i serum.