Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Protonpumpehemmere - A02BC
Metotreksat - L01BA01

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
Gjelder ved bruk av høye doser metotreksat intravenøst som kreftbehandling. Ved bruk av lave doser metotreksat til injeksjon eller peroralt som immunsuppressiv behandling (for eksempel ved revmatoid artritt eller psoriasis), kan midlene kombineres uten videre.

Klinisk konsekvens
Mulig økt konsentrasjon av metotreksat, mulig økt risiko for benmargsdepresjon og andre toksiske effekter.

Interaksjonsmekanisme
Usikker mekanisme. En teori er hemming av en hydrogenion-avhengig transportmekanisme for metotreksat og aktiv metabolitt i nyretubuli. En annen teori er konkurranse om binding til et protein (BCRP) som påvirker utskillelsen av metotreksat og metabolitt i nyrene

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges opp med tanke på eventuelle toksiske effekter av metotreksat.

Legemiddelalternativer
Histamin H2-blokkere interagerer ikke med metotreksat.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier og kasusrapporter

Kilder
Joerger M, Huitema ADR et al. Determinants of the elimination of methotrexate and 7-hydroxy-methotrexate following high-dose infusional therapy to cancer patients. Br J Clin Pharmacol 2005; 62: 71–80.

Beorlegui B, Aldaz A, Ortega A et al. Potential interaction between methotrexate and omeprazole. Ann Pharmacother 2000; 34: 1024–7.

Bauters TGM, Verlooy J, Robays H et al. Interaction between methotrexate and omeprazole in an adolescent with leukaemia: a case report. Pharm World Sci 2008; 30: 316–18.

Tröger U, Stötzel B, Martens-Lobenhoffer J et al. Severe myalgia from an interaction between treatments with pantoprazole and methotrexate. BMJ 2002; 324, 1497.

Santucci R, Leveque D, Lescoute A et al. Delayed elimination of methotrexate associated with co-administration of proton pump inhibitors. Anticancer Res 2010; 30: 3807-10.

Suzuki K, Doki K, Homma M, et al. Co-administration of proton pump inhibitors delays elimination of plasma methotrexate in high-dose methotrexate therapy. Br J Clin Pharmacol 2009; 67: 44-9.

Whelan J, Hoare D, Leonard P. Omeprazole does not alter plasma methotrexate clearance. Cancer Chemother Pharmacol 1999; 44: 88-9.

Vakily M, Amer F, Kukulka MJ et al. Coadministration of lansoprazole and naproxen does not affect the pharmacokinetic profile of methotrexate in adult patients with rheumatoid arthritis. J Clin Pharmacol 2005; 45: 1179-86.

Reeves DJ, Moore ES, Bascom D et al. Retrospective evaluation of methotrexate elimination when co-administered with proton pump inhibitors. Br J Clin Pharmacol 2014; 78: 565-71.

Chan AJ, Rajakumar I. High-dose methotrexate in adult oncology patients: a case-control study assessing the risk association between drug interactions and methotrexate toxicity. J Oncol Pharm Pract 2014; 20: 93-9.