Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
13 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av reboksetin (60-80 % basert på data med de kraftige enzyminduktorne karbamazepin og fenobarbital).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av reboksetin (60-70 % i en kasuistikk med enzyminduktoren karbamazepin).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av reboksetin.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av reboksetin (i størrelsesorden 50 % basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av reboksetin (70-80 % i en kasuistikk).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av reboksetin (60-80 % basert på data med de kraftige enzyminduktorne karbamazepin og fenobarbital).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av reboksetin (60-80 % basert på data med de kraftige enzyminduktorne karbamazepin og fenobarbital).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av reboksetin (60-70 % i en kasuistikk).
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av reboksetin
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av reboksetin (gjennomsnittlig 50% i interaksjonsstudie)
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av reboksetin (ca. 50 % basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av reboksetin
Ingen tiltak nødvendigGjelder ved dosering av flukonazol oftere enn en gang i uken, og ikke ved engangsbruk av flukonazol.Økt konsentrasjon av reboksetin