Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
28 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Risiko for alvorlig CNS-toksisitet.
Bør unngås Økt risiko for serotonergt syndrom.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av venlafaksin, men likevel risiko for serotonergt syndrom.
Bør unngås Risiko for serotonergt syndrom.
Bør unngåsKan kombineres hvis det er påkrevet og pasienten overvåkes.Økt risiko for serotonergt syndrom.
Bør unngås Økt risiko for serotonergt syndrom gjennom farmakodynamisk interaksjon. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Efexor.
Bør unngås Økt konsentrasjon av venlafaksin, mulig nedsatt konsentrasjon av den aktive metabolitten O-desmetylvenlafaksin. Økt risiko for serotonerge bivirkninger.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for bivirkninger, inklusive serotonergt syndrom.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av venlafaksin og aktiv metabolitt, økt risiko for bivirkninger. Kombinert bruk innebærer også en økt risiko for serotonerge bivirkninger gjennom farmakodynamisk interaksjon
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av venlafaksin og aktiv metabolitt (gjennomsnittlig 3 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av venlafaksin, nedsatt konsentrasjon av den aktive metabolitten. (At kinidin hemmer metabolismen av CYP2D6-substrater er vist bl.a. for nortriptylin, der det er observert 3-4 ganger økning i konsentrasjonen).
Forholdsregler bør tas Risiko for serotonergt syndrom.
Forholdsregler bør tas Økt blødningsrisiko.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyponaremi
Forholdsregler bør tasGjelder hovedsakelig hos eldre pasienter.Økt blødningsrisiko gjennom kombinert hemming av blodplateaggregering og koagulasjonsfaktorer. Studier indikerer at interaksjonen manifesterer seg hovedsaklig hos eldre pasienter
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av venlafaksin, økt risiko for bivirkninger
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyponatremi
Forholdsregler bør tas Risiko for alvorlig CNS-toksisitet.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyponaremi
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av venlafaksin, økt risiko for bivirkninger; gjelder primært ved høye doser levomepromazin, dvs. 50-100 mg/d eller mer.
12