Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Tenofovir - Se substanser
Kobicistat - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Mulig økt konsentrasjon av tenofovir. Interaksjonsgraden vil kunne variere avhenig av hvilket stoff kobicistat kombineres med. Data med en tilsvarende farmakokinetisk forsterker, ritonavir, antyder at konsetrajonen av tenofovir kan øke med fra 20 % til 40 % avhenig av hvilket stoff kobicistat kombineres med. Mulig økt risiko for bivirkninger (spesielt nefrotokiske effekter) av tenofovir.

Interaksjonsmekanisme
Kobicistat kan eventuelt hemme utskillelsen av tenofovir i urinen via renal tubulær sekresjon.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges opp med tanke på bivirkninger av tenofovir, spesielt nedatt nyrefunksjon.

Legemiddelalternativer
Må vurderes på individuelt grunnlag.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Tenofovir disproxil