Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
9 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Risiko for alvorlig blodtrykksstigning/hypertensiv krise
Bør unngås Risiko for alvorlig blodtrykksstigning/hypertensiv krise. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen til selegilin, og angis som "ikke anbefalt" i preparatomtalen til rasagilin.
Forholdsregler bør tasGjelder bare betaagonister brukt peroralt/intravenøst, ikke betaagonister brukt til inhalasjon.Risiko for blodtrykksstigning, som kan bli betydelig. Ved bruk av indirekte virkende sympatikomimetika kan hypertensive kriser oppstå. Risiko for kraftig blodtrykksstigning. I preparatomtalen til selegilin angis alle sympatikomimetika kontraindisert, men det virker helt urimelig at direkte virkende symptatikomimetika skal ha kraftigere varselstekst på selegelin enn på uselektive og irreversible MAO-hemmere. I preparatomtalen til rasagilin angis det at kombinasjonen "ikke anbefales".
Forholdsregler bør tasGjelder bare betaagonister brukt peroralt/intravenøst, ikke betaagonister brukt til inhalasjon.Risiko for blodtrykksstigning og eventuelt også andre adrenerge effekter.
Forholdsregler bør tas Risiko for betydelig stigning i hjertefrekvens og/eller blodtrykk.
Forholdsregler bør tas Risiko for betydelig stigning i hjertefrekvens og/eller blodtrykk.
Forholdsregler bør tasGjelder bare betaagonister brukt peroralt/intravenøst, ikke betaagonister brukt til inhalasjon.Risiko for blodtrykksstigning, som kan bli betydelig. Ved bruk av indirekte virkende sympatikomimetika kan hypertensive kriser oppstå.
Ingen tiltak nødvendig Økt betaadrenerg effekt, økt risiko for sentralnervøse, kardiovaskulære og gastrointestinale bivirkninger.
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt konsentrasjon av deksametason