Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

MAO-hemmere, type B - N04BD
Betaagonister - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
Gjelder bare betaagonister brukt peroralt/intravenøst, ikke betaagonister brukt til inhalasjon.

Klinisk konsekvens
Risiko for blodtrykksstigning, som kan bli betydelig. Ved bruk av indirekte virkende sympatikomimetika kan hypertensive kriser oppstå. Risiko for kraftig blodtrykksstigning. I preparatomtalen til selegilin angis alle sympatikomimetika kontraindisert, men det virker helt urimelig at direkte virkende symptatikomimetika skal ha kraftigere varselstekst på selegelin enn på uselektive og irreversible MAO-hemmere. I preparatomtalen til rasagilin angis det at kombinasjonen "ikke anbefales".

Interaksjonsmekanisme
Inaktiveringen av adrenalin og andre direkte virkende sympatikomimetika (isoprenalin, noradrenalin) kan hemmes av MAO-hemmeren. Indirekte virkende sympatikomimetika som efedrin virker ved å firigjøre noradrenalin i synsapsene. Inaktiveringen av det frigjorte noradrenalinet blokkeres av MAO-hemmeren. Dermed blir interaksjonen langt kraftigere for indirekte virkende sympatikomimetika enn for direkte virkende midler. Indirekte virkende sympatikomimetika bør unngås.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Ved bruk av direkte virkende sympatikomimetika bør pasienten overvåkes med tanke på blodtrykksstigning/takykardi og andre tegn til adrenerg overstimulering. Indirekte virkende sympatikomimetika bør unngås.