Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

MAO-hemmere, uselektive - N06AF
Betaagonister - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
Gjelder bare betaagonister brukt peroralt/intravenøst, ikke betaagonister brukt til inhalasjon.

Klinisk konsekvens
Risiko for blodtrykksstigning, som kan bli betydelig. Ved bruk av indirekte virkende sympatikomimetika kan hypertensive kriser oppstå.

Interaksjonsmekanisme
Inaktiveringen av adrenalin og andre direkte virkende sympatikomimetika (isoprenalin, noradrenalin) kan hemmes av MAO-hemmeren. Indirekte virkende sympatikomimetika som efedrin virker ved å firigjøre noradrenalin i synsapsene. Inaktiveringen av det frigjorte noradrenalinet blokkeres av MAO-hemmeren. Dermed blir interaksjonen langt kraftigere for indirekte virkende sympatikomimetika enn for direkte virkende midler. Indirekte virkende sympatikomimetika bør unngås.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Ved bruk av direkte virkende sympatikomimetika bør pasienten overvåkes med tanke på blodtrykksstigning/takykardi og andre tegn til adrenerg overstimulering.