Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
6 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Risiko for generalisert infeksjon ved bruk av levende, svekkede vaksiner.
Bør unngås Økt konsentrasjon av pirfenidon (i gjennomsnitt 4 ganger)
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av pirfenidon (anslagsvis rundt 50 %) hos røykere sammenliknet med hos ikke-røykere. I preparatomalen anbefales det at røyking bør unngås under behandling med pirfenidon, og at pasientene bør oppfordres til å slutte å røyke. Hvis pasienten er optimalt dosert med pirfenidon og så slutter å røyke, vil konsentrasjon av pirfenidon øke (anslagsvis rundt en fordobling), med økt risiko for bivirkninger.
Forholdsregler bør tasGjelder i forbindelse med røykestopp. Det er effekten av å slutte å røyke som gir interaksjonen og ikke behandlingen med røykavvenningspreparatet.I preparatomalen til pirfenidon anbefales det at røyking bør unngås under behandling med pirfenidon, og at pasientene bør oppfordres til å slutte å røyke. Hvis pasienten er optimalt dosert med pirfenidon og så slutter å røyke, vil konsentrasjon av pirfenidon øke (anslagsvis rundt en fordobling), med økt risiko for bivirkninger.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av pirfenidon (usikkert omfang)
Forholdsregler bør tas Risiko for nedsatt vaksinerespons ved bruk av inaktiverte vaksiner/vaksiner med rensede antigener.