Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
9 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Behandling med jernchelatorer må avbrytes 7 dager før oppstart av myeloablativ kondisjonering. Ved bruk av jernchelatorer de første seks månedene etter infusjon av Zynteglo, bør ikke-myelosuppressive chelatorer velges fremfor chelatorer som kan gi myelosuppresjon.
Bør unngås Behandling med jernchelatorer må avbrytes 7 dager før oppstart av myeloablativ kondisjonering. Ved bruk av jernchelatorer de første seks månedene etter infusjon av Zynteglo, bør ikke-myelosuppressive chelatorer velges fremfor chelatorer som kan gi myelosuppresjon.
Bør unngås Nedsatt effekt av jernbindende stoffer.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av den aktive metabolitten til seleksipag (kanskje anslagsvis en fordobling basert på data med deferairoks og andre CYP2C8-substrater).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrajon av teofyllin (80-90 %).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrajon av deferasiroks (40-50 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av repaglinid (2-3 ganger).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrajon av deferasiroks (40-50 %).
Forholdsregler bør tas Risiko for nedsatt hjertefunksjon ved inntak av høye doser vitamin C (mer enn 200 mg daglig).