Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
293 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av losartans aktive metabolitt (gjennomsnittlig 60% i interaksjonsstudie), økt risiko for terapisvikt
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av etinyløstradiol (gjennomsnittlig ca. 50% i interaksjonsstudier) og av det tilhørende progestogenet, nedsatt eller opphevet effekt av prevensjonsmiddelet.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av kinidin (50-60 %).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av diltiazem, økt risiko for terapisvikt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av dienogest.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av kvetiapin (80 %)
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av lovastatin, økt risiko for terapisvikt
Bør unngås Mulig nedsatt effekt av antiepileptika (vist i kasuistikker for valproat og fenytoin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av triazolam (90-95 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Bør unngåsGjelder kun ved systemisk bruk av kloramfenikol, ikke ved lokal bruk i for eksempel øyet.Økt konsentrasjon av fenytoin (mer en en fordobling vist i en studie; inntil 3 ganger økning i kasusrapporter). En viss økning er også vist ved bruk av fosfenytoin. Både økte og reduserte nivåer av kloramfenikol er rapportert, men ut fra data med andre enzyminduktorer er det mest trolig at det vil bli en betydelig reduksjon i konsentrasjonen av kloramfenikol.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av kabacitaxel
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av boceprevir
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av krizotinib (80-90 % i interaksjonsstudie med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av eribulin
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av telaprevir, økt konsentrasjon av fenytoin
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av tolvaptan (80-90 % basert på data med den kraftige induktoren rifampicin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av mianserin (50-90 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren karbamazepin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av fenytoin. Basert på data fra andre kraftige induktorer av metabolismen av fenytoin, må man regne med at konsentrasjonen av fenytoin kan synke med i størrelsesorden inntil 50 % eller mer.
Bør unngåsGjelder systemisk behanding med metoksalen, ikke lokalbehandling.Nedsatt konsentrasjon av metoksalen
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av lerkanidipin (kanskje i størrelsesorden minst 60 % reduksjon basert på data med andre enzyminduktorer og andre kalsiumblokkere), risiko for terapisvikt.
12345678910...