Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
19 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Forholdsregler bør tasGjelder systemisk behanding med metoksalen, ikke lokalbehandling.Økt konsentrasjon av koffein (i gjennomsnitt 3-5 ganger i ulike studier).
Forholdsregler bør tas Nedsatt effekt av regadenoson pga. antagonistisk effekt av koffein på reseptornivå.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av warfarin (50 %), redusert INR.
Forholdsregler bør tas Mulig nedsatt antiarytmisk effekt av adenosin.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av koffein (2-3 ganger).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av koffein (inntil 5 ganger).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for magesår og mageblødning
Forholdsregler bør tas Økt kosentrasjon av koffein (2-3 ganger).
Forholdsregler bør tas Økt kosentrasjon av koffein (ca. 3 ganger)
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt konsentrasjon av koffein (anslagsvis rundt 50 %) hos røykere sammenliknet med hos ikke-røykere. Økt konsentrasjon av koffein (anslagsvis rundt en fordobling) ved røykestopp.
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av koffein (50 %)
Ingen tiltak nødvendig Mulig økt konsentrasjon av teofyllin (inntil ca. 30 % i studier der svært høye koffeindoser er brukt; lavere og ingen klinisk signifikant påvirkning av teofyllinkonsentrasjonen ved inntak av mer normale mengder koffein, for eksempel via kaffe eller andre koffeinholdige drikkevarer).
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt konsentrasjon av koffein (50 %), vist for den aktive leflunomidmetabolitten teriflunomid.
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt konsentrasjon av koffein (anslagsvis rundt 50 %) hos røykere sammenliknet med hos ikke-røykere. Økt konsentrasjon av koffein (anslagsvis rundt en fordobling) ved røykestopp. Det er effekten av å slutte å røyke som gir interaksjonen og ikke behandlingen med røykavvenningspreparatet.
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt konsentrasjon av diazepam
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av koffein (2-3 ganger, eventuelt mer).
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av koffein (50-100 %).
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt konsentrasjon av koffein (50 %).
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av klozapin, kan muligens bli klinisk signifikant hos pasienter med svært store variasjoner i koffeininntak.