Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
12 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av hydroksyklorokin.
Forholdsregler bør tasGjelder bare ved inntak av perorale bisfosfonater, ikke ved intravenøs administrasjon.Nedsatt absorpsjon av perorale bisfosfonater.
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av levotyroksin (40 % reduksjon i konsentrasjonen i en studie med samtidig inntak).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av dabrafenib
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av kinoloner (en reduksjon på 50-60 % er vist for ciprofloksacin ved samtidig inntak; trolig vil effekten være den samme på øvrige kinoloner).
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av gefitinib.
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av itrakonazol.
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av erlotinib.
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av dasatinib.
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av tetrasykliner.
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av lapatinib.
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av ketokonazol.