Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
54 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt effekt av jernbindende stoffer.
Bør unngåsGjelder ved peroralt inntak.Nedsatt serumkonsentrasjon ketokonazol (gjennomsnittlig 95% i interakasjonsstudie med ranitidin), økt risiko for terapisvikt.
Bør unngåsGjelder ved peroralt inntak.Nedsatt serumkonsentrasjon itrakonazol (60-70 %), risiko for terapisvikt.
Bør unngås Opphevet effekt av metenamin.
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroralt inntak.Risiko for metabolsk alkalose for antacida som inneholder magnesium. Risiko for tarmobstruksjon for antacida som inneholder aluminium.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av dabrafenib
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av bosutinib (i gjennomsnitt 70-80 % for protonpumpehemmere ved samtidig inntak, trolig en viss effekt også ved samtidig inntak av antacida)
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av ursodekosykolsyre.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av lapatinib (i gjennomsnitt ca. 30 % ved samtidig inntak av protonpumpehemmere/H2-antagonister, trolig en viss effekt også ved samtidig inntak av antacida).
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av hydroksyklorokin (20-50 % reduksjon er vist for klorokin).
Forholdsregler bør tasGjelder peroral bruk av mykofenolatmofetil, ikke enterodrasjert mykofenolnatrium eller intravenøs bruk av mykofenolat.Nedsatt absorpsjon av mykofenolsyre (i gjennomsnitt 20-40 %).
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroralt inntak.Nedsatt absorpsjon av strontium (20-30 % eller mer)
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av raltegravir (3-4 ganger; vist for protonpumpehemmeren omeprazol)
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av elvitegravir (40-50 %, vist for kombinasjonspreparatet Stribild).
Forholdsregler bør tas Mulig nedsatt effekt av trientin.
Forholdsregler bør tas Økt absorpsjonshastighet av sulfonylurea-midlene (vist for glibenklamid og glipizid). En økning i konsentrasjonen av sulfonylurea-midlenede første 1-2 timene etter inntak på inntil 2-4 ganger er beskrevet, mens totalkonsentrasjonen av sulfonylurea-midlene kun øker minimalt (fra ingen økning til en økning på 30 %).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av dakomitinib (i gjennomsnitt 30-40 % ved samtidig inntak av protonpumpehemmere, trolig en viss effekt også ved samtidig inntak av antacida).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av neratinib (i gjennomsnitt ca. 50 % ved samtidig inntak av protonpumpehemmere/H2-antagonister, trolig en viss effekt også ved samtidig inntak av antacida).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av sotorasib (i gjennomsnitt ca. 40-60 % ved samtidig inntak av protonpumpehemmere, trolig en viss effekt også ved samtidig inntak av antacida).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av akalabrutinib (i gjennomsnitt 50-60 %)
123