Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Akalabrutinib - L01EL02
Antacida - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av akalabrutinib (i gjennomsnitt 50-60 %)

Interaksjonsmekanisme
Økt pH i magesekken reduserer løseligheten og dermed også absorpsjon av akalabrutinib.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
Antacidumet bør tas minst 2 timer før eller minst 2 timer etter akalabrutinib.

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
SPC Calquence