Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
12 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av imatinib (i gjennomsnitt 70-80 %)
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av imatinib (ca. 70 % i interaksjonsstudie med den kraftige enzyminnduktoren karbamazepin), økt risiko for terapisvikt
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av imatinib (30-40 % i interaksjonsstudier, men andre kraftige enzyminduktorer reduserer konsentrasjonen av imatinib langt mer, så det kan ikke utelukkes større påvirkning også av johannesurt).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av imatinib, økt risiko for terapisvikt
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av imatinib (ca. 70% i interaksjonsstudie), økt risiko for terapisvikt
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av imatinib (ca. 70% i interaksjonsstudie), økt risiko for terapisvikt
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av simvastatin (gjennomsnittlig 3-4 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse)
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av takrolimus (i gjennomsnitt 30%).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av ciklosporin (i gjennomsnitt i underkant av en fordobling, men med store individuelle variasjoner).
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av imatinib (gjennomsnittlig 40 % i interaksjonsstudie)
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av imatinib (i gjennomsnitt 40 % basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Ingen tiltak nødvendig Mulig økt konsentrasjon av imatinib.